Allergi och överkänslighet

Allergi och överkänslighet

Begreppet allergi hör ihop med allergen, det vill säga vi kan bli allergiska mot allergen och vi kan lära oss att tåla allergen. Motsvarar allergenet till exempel en pneumokockbakterie (som kan orsaka lunginflammation) och immunförsvaret reagerar på denna kallas det...