GDPR

General Data Protection Regulation compliance

Life-Check GDPR compliance

GDPR

Är Life-Check GDPR-anpassat?

Enligt våra konsultationer och research bedömer vi att tjänsten är GDPR-anpassad.

Kan jag begära ut samtliga personuppgifter som lagrats om mig som kund?

Javisst, det går bra att kontakta oss så skickar vi dig dina uppgifter. Du kan även begära att få all din data raderad.

När vår webbsida är klar, så kommer du som kund att få en egen inloggning till all din data. Vi på Life-Check jobbar alltid 100% transparent. Du kommer även kunna radera all din data när du så själv önskar.

Vi kommer enbart spara den anonymiserade grunddata som varje klient genomgår i form av hälsosammanställning/amnes, handlingsplan och slutresultat. Helt anonyma data som enbart är baserad på kön, åldersgrupp, regional plats.

Hur ser sambandet ut mellan Life-Check och du som klient/kunden?

Klienten är personuppgiftsansvarig (data controller) för den information som lagras i tjänsten, medan Life-Check är Personuppgiftsbiträde (data processor). Denna ansvarsfördelning kommer förtydligas i nya användarvillkor.

Kommer GDPR göra att något fungerar annorlunda i Life-Check?

Nej, för användaren, klienten alltså, så kommer allt fungera som vanligt. Möjligen kommer mindre justeringar göras i on-boarding processer och användargränssnitt.

Behöver jag som kund teckna ett biträdesavtal med Life-Check?

Enligt GDPR är ni skyldiga att teckna ett biträdesavtal i form av ett medgivande med de personuppgiftsbiträden som ni använder. Kontakta oss så kan ni få ett att signera. När vår webbsida är klar kommer ni kunna göra detta direkt via vår webbsida.

Finns det en integritetspolicy?

Ja, här!

Finns det nya allmänna avtalsvillkor?

Absolut, här!

Vi sätter upp en butik för teständamål just nu — inga ordrar kommer behandlas. Avvisa